ZRÓŻNICOWANIE SPOŁECZNE

Budżet czasu kobiet zawodowo czynnych charakteryzuje się niższym natężeniem zajęć towarzyszących, co wynika z faktu, iż blisko V3 tego budżetu jest przeznaczana na zajęcia związa­ne z pracą, a więc czynności najmniej podatne na łączenie się z innymi rodzajami aktywności. Niemniej jednak kobiety za­wodowo czynne poszukują możiliwości łagodzenia deficytu czasu również w czynnościach towarzyszących. Tendencja ta — w po­równaniu z populacją mężczyzn czynnych zawodowo — odnosi się szczególnie wyraźnie do zajęć obowiązkowych, pojawiają­cych się częściej w roli czynności towarzyszących i więcej tez pochłaniających czasu. Rozpatrywanie stylów gospodarowania czasem w kontekście zróżnicowań społecznych, obok wartości czysto poznawczych, wynilka również z egalitarnych przesłanek polityki społecznej.Jeśli przyjmie się założenie, że dane z badań budżetu czasu mo­gą pełnić funkcje diagnostyczne na użytek polityki społecznej, dii a której egalitaryzm stanowi jedną z podstawowych wartości, to rodzi się pytanie, w jakiej mierze wskaźniki budżeltu czasu stanowić mogą narzędzie wykrywania nierówności społecznych.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.