ZJAWISKA DEMOGRAFICZNE

Zdecydowanie zmniejszy się w roku 2000 liczba osób w wieku szkolnym (z 14 min w latach siedemdziesiątych do 12 milionów w końcu bieżącego Stulecia). Właśnie ten sipadek lic aby ludności w wieku 7-29 lat spowoduje — mimo wyraźnego wzro­stu średniego czasu nauki w szkole — zmniejszenie się ogól­nych nakładów czaisu na naukę, jeśli — rzecz jasna — nie na­stąpi w najbliższej przyszłości radykalne przyspieszenie rozwo­ju oświaty i szkolnictwa wszystkich szczebli (łącznie ze szkod­nictwem wyższym).Również w związku ze zmianami demograficznymi naszego społeczeństwa, a zwłaszcza ze zwiększaniem się liczby ludno­ści w najwyższych przedziałach wieku i zmniejszaniem się Licz­by ludności w najniższych przedziałach wieku, należy przewidy­wać, że zmniejszy się zarówno uidział, jak i bezwzględny wy­miar czasu dyspozycyjnego dzieci w wieku przedszkolnym. Zja­wisko to jest zresztą integralną częścią procesu demograficz­nego starzenia się społeczeństwa.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.