ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI

Obok owych wskaźni­ków egzogenicznych powinny być skonstruowane — do celów diagnostycznych — wskaźniki endogeniczne. Wskaźniki te — jak już wcześniej stwierdzono — można budować w dwóch wy­miarach. Po pierwsze, na poziomie jednostkowym (mikrospołecznym) — i wówczas podstalwą budowy tych wskaźników są dane z badań budżetów czasu. Po drugie, na poziomie populacji (makrospołecznym) — i wówczas podstawą budowy tych Wskaźni­ków są dane dotyczące bilansu czasu określonej populacji.Zgodnie z przyjętymi w tej pracy założeniami teoretyczny­mi skonstruowane wskaźniki diagnostyczne powinny opisywać nakłady czasu przeznaczone (przez jednostkę lub populację) na zaspokojenie następujących typów potrzeb:biologicznych,instrumentalnych, którym towarzyszą motywacje zarobko­we,instrumentalnych, którym towarzyszą motywacje niezarobkowe,Jak już wielokrotnie wspomniano, dotychczas stosowane narzę­dzi badawcze nie są na tyle czułe, aby można było za ich pomocą precyzyjnie pomierzyć nakłady czasu.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.