ZBIEŻNE STANOWISKO

Stanowisko to jest zbieżne z tezami niniejszej pracy. Struktu­rę dobowego budżetu czaisu można więc rozpatrywać pod ką­tem ilości czasu wolnego. Wydaje się jednak, iż nieobojętne są,, z tego punktu widzenia, również inne składniki budżetu czasu. Pewne kwantum czasu wolnego można wygospodarować — przy odpowiednio silnie odczuwanych potrzebach — kosztem nie­zbędnego minimum snu. Podobnie można czasowo ograniczyć czas wolny i wygospodarowane stąd nadwyżki przeznaczyć na dodatkową pracę zarobkową, aby w ten sposób uzyskać środki pieniężne na „dowartościowanie” czasu wolnego w terminie póź­niejszym (np. w czasie urlopu). Przykładów takich można zna­leźć znacznie więcej, choć nie podważają one zasadniczej tezy, iż wymiar czasu wolnego jest stosunkowo najdogodniejszym wskaźnikiem stopnia deficytu czasu w określonym budżecie cza­su, a zatrazem odzwierciedla — choć jedynie z grubsza — wa­runki, w których człowiek może realizować swoje potrzeby autoteliczne.

 

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.