ZAWIEDZIONE OCZEKIWANIA

Potwierdza to K. Pentzlin [1967, s. 81], cytując przemówienie G. Blei- steina: „w połowie roku 1965 spośród około 30 000 czynnych w świecie za­chodnim urządzeń do przetwarzania danych tylko około 500 funkcjono­wało w zakresie rachunku czynnościowego, a i z tych znaczna większość służyła do przetwarzania danych pomiarowych, tylko zaś drobna część do kierowania czynnościami (procesami)”.Jeszcze wyraźniej zarysowuje ten pogląd R. L. Ackoff [1968, s. 4]: „wbrew wrażeniu wywołanemu przez rosnącą literaturę wprowadzono do­tąd w życie niewiele skomputeryzowanych systemów informacji w zakre­sie zarządzania. Spośród tych, które widziałem jako już wdrożone, więk­szość zawiodła oczekiwania, a niektóre spotykały się ze zdecydowanym niepowodzeniem”. Drucker [1967, s. 81], chyba nie bez racji, zwraca ze swej strony uwagę na to, że także zastosowania komputerów do wykonywania pro­stych prac powtarzalnych nie zawsze się opłacają. „O ile się mogę orien­tować” pisze, a znając jego pozycję w literaturze amerykańskiej (podobnie zresztą jak znając pozycję Ackoff a) nie można mieć wątpliwości, że orien­tuje się doskonale – „to zdaje mi się, że nikt jeszcze ani grosza w ten sposób” (poprzez zastosowanie komputerów do powtarzalnych prac biuro­wych) „nie zaoszczędził”. .

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.