ZATRUDNIENIE NA ZMIANACH

Pojawiające się w budżetach czaisu osób pracujących po południu ograniczenia ilości czasu danego idą w parze z Wy­raźnym wzrostem nakładów czasu na zajęcia domowe; w popu­lacji mężczyzn notuje się 77% wzrostu, a w populacji kobiet. — 38% wzrostu wydatków czasu na (ten typ zajęć;skróceniu ulegają nakłady czasu na zajęcia związane z pra­cą (w większym stopniu wśród kobiet), a zarazem wydłuża się nieco czas snu (w większym stqpniu wśród mężczyzn);zatrudnienie na zmianie nocnej wywołuje nieco odmien­ne efekty w budżecie czasu kobiet ii mężczyzn; (wśród imężczyzin pracujących w nocy — w porównaniu z mężczyznami pracują­cymi na zmianie przedpołudniowej — notuje się 31% wzrostu ilości czasu wolnego oraz 38% wzrostu czasu poświęcanego na obowiązki domowe, naJtdmiast wśród kobiet w analogicznym układzie porównawczym pojawia się blisko 20% spadek ilości czasu wolnego i aż 76% wzrost wydatków czasu na zajęcia do­mowe.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.