ZASKAKUJĄCE WARTOŚCI

Interesująco kształtują się nakłady czasu na naukę. W la­tach siedemdziesiątych obserwujemy najwyższy ich udział, za­równo w porównaniu z latami trzydziestymi, jak i z przewi­dywaniami dotyczącymi roku 2000. Również w wielkościach bez­względnych rysuje się analogiczna tendencja; w roku 1970 wy­datkowano na naukę w szkołach wszystkich stcpni blisko  mld godzin, natomiast w 1981 r. — nieco ponad 6 mld. Należy prze­widywać, że w końcu bieżącego stulecia nakłady na ten typ ak­tywności oscylować będą w granicach 7 mld godzin rocznie. Wartości te wydają się na pierwszy rzut oka dość zaskakujące.  Wszak przewiduje się, że w roku 2000 wyikszitałcenie na pozio­mie średnim będzie miało charakter powszechny, a dostęp do wyższego wykształcenia będzie zdecydowanie większy niż obec­nie. Niemniej jednak przewidywany spadek

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.