ZARYSOWANA TENDENCJA

Jeśli nie liczyć zajęć związanych z pracą, kltóre w minimalnym odsetku budżetów czasu pojawiły się w roli za­jęć towarzyszących, to należy stwierdzić, iż w przypadku pozo­stałych trzech typów aktywności nastąpił wzrost odsetka budże­tów czasu wykazujących czynności towarzyszące; niemal we wszystkich wypadkach nastąpił także wzrost średnich czasów owych zajęć.Tendencja ta zarysowała się ze szczególną siłą w dbręibie tej kajtegorii zajęć, którą nazwano „czasem wolnym”. Odsetek budżetów czasu rejestrujących ten tytp zajęć w roli czynności towarzyszących wynosił — pod koniec lat sześćdziesiątych — 95% w obu wyróżnionych tuitaj kategoriach respondentów, na­tomiast w połowie lat siedemdziesiątych wzrósł do 851%. Średm czas tych zajęć wzrósł w analizowanym okresie o ok. 1,5 go­dziny. Jest to zmiana — jak na stosunkowo krótki okres porów­nawczy — zastanawiaj ąco duża i wymaga potwierdzenia w dal­szych badaniach.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.