ZAPOBIEC NIEBEZPIECZEŃSTWU

Zapobiec temu niebezpieczeństwu może tylko świado­mie wzmożona krytyczna działalność tegoż zdrowego rozsądku przy kontroli, po pierwsze, czy założenia na których podstawie skonstruowano model, nie czynią go zbyt oderwanym od rzeczy­wistości; po drugie, czy wybrany algorytm jest odpowiedni do danego problemu decyzyjnego; po trzecie, czy wprowadzone do rachunku dane są zupełne i rzetelne i, po czwarte, czy nie popeł­niono jakichś rażących błędów w rachunku. A wszystko to da się z grubsza stwierdzić przez porównanie zgodności ogólnego wyniku rachunku przynajmniej w przybliżeniu z oczekiwaniami wynika­jącymi z doświadczenia. Kto by obliczając ciężar mostu drogowe­go za pomocą tabel i suwaka logarytmicznego uzyskał w wyniku ciężar np. 3 kg, niech jednak sprawdzi, czy się gdzieś nie pomylił w rachunku.Toteż słuszne wydaje mi się również twierdzenie M. D. Ri- chardsa [1966, s. 65], że nadal „częstą podstawą decyzji jest oso­biste doświadczenie kierownika, wsparte umiejętnością odróżnia­nia tego co podobne i co różne w zmieniających się sytuacjach”.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.