ZAJĘCIA TOWARZYSZĄCE

Niejaka sztuczność tego podziału wynika z faktu, iż bywają sytuacje, gdy wsipółwystępujące za­jęcia mają charakter równorzędny. W takiej sytuacji responden­ci prawdopodobnie określali jako zajęcia główne taki rodzaj ak­tywności, którego realizacja była — ich zdaniem — niezbędna w danym momencie; bardziej wiązała się z zaspokajaniem po­trzeb instrumentalnych niż autotelicznych. Na korzyść tego przypuszczenia przemawiałyby dane empi­ryczne, z których wynika, że respondenci byli najbardziej skłon­ni do opatrywania mianem czynności towarzyszących tych za­jęć, które miesizczą się w obrębie czasu wolnego; najrzadziej zaś zaliczali do czynności towarzyszących zajęcia związane z pra­cą. Przedstawione dane wykazują, iż w porównywanym okresie zróżnicowania między osobami czynnymi i biernymi zawodowo nie uległy istotniejszym zmianom. Bardzo wyraźne natomiast okazały się zmiany wewnątrz obu wyróżnionych tutaj kategorii respondentów.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.