ZAGOSPODAROWANIE CZASU

Zarazem jednak czas dyspozycyjny obciążony jest wielu zajęciami o charakterze obowiązkowym, a ściślej — o charak­terze, który jednostka śkłomna byłaby dkreślić mianem „straty czasu”, w przeświadczeniu, że gdyby nie konieczności zewnę­trzne, czas ten mógłby być z lepszym dla niej skutkiem Obróco­ny na zajęcia mieszczące się w obrębie pojęcia „czasu na ży­cie”.Zagospodarowanie owego czasu dyspozycyjnego, a także przy­szła ewolucja w sposobach jego wykorzystywania decyduje w isto­cie o stylach życia funkcjonujących w danym społeczeństwie, jest ważnym czynnikiem określającym „komfort życicwy” czło­wieka (rozumiany nie tylko ekonomicznie, ale również społecz­nie i psychologicznie). Z drugiej jednak strony wyraźny wzrost czasu dyspozycyj­nego kryje w sobie pe*wne zagrożenia, których rezultatem mo­że być wzrost zachowań zaliczanych do patologii społecznej.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.