WYNIK DECYDOWANIA

Podobnie sądzą R. M. Cyert, H. A. Simon i D. B. Throw stwier­dzając, że decydowanie to „wybieranie raczej tego niż innego kierunku działania, znajdowanie właściwego rozwiązania nowego problemu po­stawionego przez zmieniający się świat” [Rubenstein… 1966, s. 59] (pod­kreślenie J. Z.). Zbiór elementów, spośród których wybieramy w procesie de­cydowania, jest podwójnie ograniczony: po pierwsze, zasobem na­szej wiedzy, po drugie zaś, naszym przekonaniem o osiągalności . celu lub wykonalności danego wariantu działania.Wynikiem decydowania jest decyzja (tak jak wynikiem pro- > cesu wybierania jest dokonany wybór). W istocie decyzja jest to poczucie decydenta (czyli osoby podejmującej decyzję), że proces decydowania został zakończony i że wskutek tego wie on już, jak ma działać, a więc nie tylko, czego chce w danej sytuacji (a to znaczy także: w danej’chwili), lecz w przybliżeniu także, jak to zamierza osiągnąć.Ale rzadko tylko zdarza się tak, źe decyzja „rodzi się” w świa­domości decydenta nagle i pozornie bez przygotowania. Zwykle poprzedza ją szereg wahań, a także szereg czynności zmierzają­cych do zorientowania się w aktualnej sytuacji oraz szereg jeszcze bardziej skomplikowanych czynności „prognostycznych”; działać będziemy wszak właśnie w przyszłych, na razie dopiero przewidy­wanych sytuacjach.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.