WYDATKOWANIE CZASU

A zatem czas wydatkowany nomi­nalnie na tę samą czynność może być wskaźnikiem zupełnie od­miennych zjawisk społecznych. W konsekwencji jeden i ten sam rodzaj aktywności powinien być zaklasyfikowany — w za­leżności od kontekstu motywacyjnego — do różnych ogólniej­szych kategorii zajęć, bowiem w konkretnej sytuacji społecznej służyć on może zaspokojeniu różnych potrzeb.Kwestia ta dość poważnie ogranicza diagnostyczną wartość danych z badań buidżetu czasu, na co zwracał także uwagę P. Feldheim . Tak więc wielu socjologów odnosi się krytycznie do samej metody badań budżetu czasu, bowiem nie ujmuje ona wszystkich istotnych aspektów złożonej rzeczywistości społecz­nej, a niekiedy — wskutek nadmiernych uproszczeń — prowa­dzi ona do produkcji artefaktów.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.