WSZYSCY SĄ ZGODNI

W. Hein [1967, s. 17] sądzi, iż „wszyscy są zgodni, że takie funkcje, jak organizowanie, obsadzanie stanowisk ludźmi, planowanie i kontrolo­wanie należą do dziedziny zarządzania”. Z dawniejszej, lecz w Polsce dotąd, o ile mi wiadomo, nie refero­wanej literatury warto może w końcu wymienić siedem elementów zarzą­dzania instytucjami wyróżnionych przez L. Gullicka, uszeregowanych prze­zeń „w racjonalnej kolejności” i oznaczonych mnemotechnicznym skrótem „POSDCORB” stanowiącym początkowe litery angielskich terminów: Planning (planowanie — wypracowanie ogólnej koncepcji kierunku i me­tod zamierzonego działania), Organizing (organizowanie — utworzenie formalnej struktury władzy, po­dział na jednostki organizacyjne współdziałające dla osiągnięcia określo­nego celu) Staffing (rozmieszczanie i doskonalenie personelu). Directing (podejmowanie decyzji i wydawanie poleceń), Coordinating (koordynowanie — wiązanie w całość poszczególnych części wspólnego działania), Reporting (zdawanie sprawy, informowanie się i informowanie przełożo­nych o przebiegu wykonania planu)Budgeting (budżetowanie — planowanie finansowe, ewidencja i kontrola rachunkowa).

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.