WŚRÓD MĘŻCZYZN

Natomiast wśród męż­czyzn w średnim wieku rozmiary czasu pochłanianego przez za­jęcia obowiązkowe utrzymały się na poziomie charakterystycz­nym dla najmłodszych mężczyzn ‚czynnych zawodowo, ale za to, wyraźnie wzrósł odsetek budżetów czaisu, w których tego typu zajęcia się pojawiły. A zatem mężczyźni w średnim wieku zna­cznie częściej dzielą z kobieltami trud prowadzenia gospodar­stwa domowego, aczkolwiek wydatkują na ten rodzaj aktywno­ści w przybliżeniu połowę czasu wydatkowanego przez kdbielty z tej samej kategorii wieku. Pozolstała część tego czasu jest prze­znaczana przez mężczyzn po części na dodatkowe prace zarob­kowe, a po części na wypoczynek.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.