WŚRÓD INTELIGENCJI

Sta­nowi wśród inteligencji technicznej 118°/o wymiaru czasu wol­nego wśród robotników przemysłowych). Zairazem wśród inte­ligencji technicznej nakłady czasu na pracę zawodową stanowią przeciętnie 94% nakładów czasu na pracę zawodową wśród ro­botników przemysłowych, zaś czas pochłaniany przez zajęcia do­mowe stanowi 76/o czaisu przeznaczanego na analogiczne zaję­cia wśród robotników przemysłowych.Można więc ogólnie stwierdzić, że inteligencja techniczna — w porównaniu z robotnikami przemysłowymi — dysponuje prze­ciętnie dłuższym wymiarem czasu wolnego, więcej czaisu prze­znacza na naukę i samokształcenie, natomiast wyraźnie mniej na zajęcia wynikające z prowadzenia gospodarstwa domowego. Przedstawiciele inteligencji tetehnicznej pracują też — przecięt­nie biorąc — nieco krócej. W tabeli  przedstawiono dane umożliwiające porównanie struktury budżetów czasu robotników przemysłowych i rolmilków indywidualnych.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.