WSKAŹNIKOWE FUNKCJE

‚Wskaź­ników socjologicznych odnośnie do tego, jakie znaczenie badane gruipy lub warstwy społeczne przypisują określonym działaniom w życiu, w jakiej mierze oceniają je, potrzebują ich, krótko mó­wiąc: jakie wykazują zapotrzebowanie na tysiące sposobów wy­korzystania czasu życiowego” . Ten optymistyczny pogląd na diagnostyczne możliwości budżetu czasu jest kwestionowany przez wielu socjologów. Na przy­kład S. de Grazia stwierdza wprost, że „już teraz powinno być oczywiste, że ważność określonego zajęcia nie może być oce­niana na podstawie ilości przeznaczonego na nie czasu”. Inni socjologowie zwracają uwagę na nieuchronne obciążenia metodologiczne wszelkich agregacji poszczególnych zajęć w szersze ka­tegorie aktywności. Badania buidżetu czasu z reguły nie uwzględ­niają kontekstu motywacyjnego, jatki towarzyszy wydatkowa­niu czasu na określone zajęcia.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.