WE WSZYSTKICH KATEGORIACH

We wszystkich wyróżnionych kategoriach respondetów ob­serwuje się to spadku średniego czasu zajęć związanych z pracą zarobkową. Zjawisko to w porównywanym okresie naj­silniej wystąpiło w populacji robotnic i pracownic administra­cyjno-biurowych z wyższym wykształceniem, gdzie spadek śred­niego czaisu zajęć związanych z pracą przekroczył jedną godzi­nę w skali doby. Najniższy spadek wystąpił wśród robotników (niespełna pół godziny). Zarazem w tej kategorii najwyraźniej zarysowała się tendencja do wzrostu częstości pojawiania się za­jęć związanych z wykonywaniem pracy w dobowym bu/dżecie czasu. Przyczyną tej tendencji jest najprawdopodobniej zwię­kszona w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych zmianowość pracy wśród robotników produkcyjnych, a także wprowadzenie nowych systemów organizacji pracy (np. czterobrygadowy system pracy).

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.