WBREW WYBOROWI

Mimo to wydaje się, że wbrew własnemu, bardziej niż przez nas tu przyjętemu, ogólnemu określeniu zarządza­nia, jako w ogóle „sprawowaniu władzy”, i wbrew cytowanemu przeze mnie [Zieleniewski 1967a, s. 393] „zajęciu” tych terminów w określo­ny sposób przez J. Drewnowskiego już w okresie międzywojennym, auto­rzy mają tu na myśli „zarządzanie” jako nadawanie ogólnego kierunku, podczas gdy kierowanie byłoby uszczegółowianiem wytycznych zawartych w zarządzaniu. W naszej literaturze (a także w literaturze zachodnioeuropej­skiej) występuje jeszcze jeden termin, którego znaczenie nie zaw­sze się dostatecznie ostro różni od znaczenia terminu „zarządza­nie”. Jest to termin „administrowanie” (administracja w znacze­niu czynnościowym). Nie wnikając szczegółowo w to zagadnienie proponuję, by przez administrowanie rozumieć nie czynność (4.4.1.) kierowania, wyróżnioną ze względu na źródło władzy, lecz funkcję w instytucji, scharakteryzowaną przede wszystkim przez to, że występuje ona tylko w instytucjach względnie trwale zorganizo­wanych i regulując ich funkcjonowanie (na wewnątrz i w ich stosunkach z otoczeniem) nie obejmuje jednak bezpośredniego rea­lizowania podstawowego celu danej instytucji.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.