WARTOŚCI EMPIRYCZNE

Po drugie jednak, wartości empiryczne miernika X’ wykazują zde­cydowany spadek nakładów czasu na zajęcia związane z pracą wśród osób talkie zajęcia uprawiających. Pozostałe dane potwier­dzają w zasadzie sygnalizowane wcześniej tendencje.Można zatem stwierdzić, że w porównywanym Okresie za­sadnicze nierówności w sferze obciążania budżetu czasu zaję­ciami o charakterze instrumentalnym nie uległy istotnym zmia­nom. Najbardziej deficytowym — z tego punktu widzenia bud­żetem czasu nadal charakteryzują się kobiety czynne zawodo­wo. W tej właśnie kategorii respondentów najwyższe są odsetki budżetów czasu, w których w ogóle nie pojawiły się zajęcia charakterze autotelicznym; pod koniec lat sześćdziesiątych ta­kie budżety czasu stanowiły 16% budżetów czasu kobiet pracu­jących zawodowo, natomiast w połowie lat siedemdziesiątych odsetek ten zmalał do 10%, ale nadal był wyższy niż w popu­lacji mężczyzn czynnych zawodowo i nie pracujących kobiet.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.