WARTOŚĆ EMPIRYCZNA

Wartości empiryczne konkretnych wskaźników można rozpa­trywać w rozmaitych kontekstach, w zależności od celów sta­wianych przed diagnozą społeczną. W fig. 1 wymieniono cztery, jalk się wydaje podstawowe, wymiary diagnozy. A więc po pier­wsze — wymiar historyczny. Stosujemy go wówczas, gdy prag­niemy sformułować wnioski o zmianach w budżecie czasu w ja­kimś okresie czasu. Na przykład polityka społecznego może in­teresować informacja, jalkie zmiany nastąpiły w ilości czasu wod­nego robotników w ciągu ostatnich dziesięciu lat, albo też jaką część budżetu czasu zajmuje czas pracy obecnie i jaką zajmował w roku 1950. A więc formułowanie diagnoz w wymiarze historycznym jest w istocie por ówn y w a n lem wartości empirycznych tego samego wskaźnika w dwóch (łub więcej) punktach czaso­wych

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.