W SKALI SPOŁECZNEJ

Jednocześnie obserwujemy w ostatnich latach przyrost ilni wolnych od pracy (wolne soboty), co w połączeniu ze zintensy­fikowanym ostatnio roziwojem motoryzacji indywidualnej zapo­czątkowało zjawisko, określane skrótowo mianem „kultury sa­mochodu i daczy”. Obecnie zjawisko to ma jeszcze — w skaili społecznej — znaczenie marginalne, ale w przyszłości należy li­czyć się z jego intensyfikacją w stopniu wprost proporcjonal­nym do wzrostu poziomu zamożności społeczeństwa. Można za­kładać, że obserwowany w ostatnich dwóch dekadach niezmier­nie wysoki (bo siedmiokrotny) wzrost turystyki wycieczkowej ma, przynajmniej w części, charakter substytucyjny w stosunku do rozbudzonych już potrzeb społeczeństwa w zakresie tego sty­lu wypoczywania, którego podstawę stanowi własny samochód i ewentualnie domek letniskowy.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.