W SILE WIEKU

Wśród osób w sile wieku obserwuje się pewien spadek rozmiarów czasu wolnego, połączony ze wzrostem rozmiaru cza­su zajęć obowiązkowych, zaś w wieku przedemerytalnym na­stępuje ponowny spadek zajęć obowiązkowych i wzrost czaisu wolnego. Ta ogólna tendencja przebiega w różnych kategoriach res­pondentów niezutpełnie w ten sam sposób. Na przykład wśród mężczyzn czynnych zawodowo zarówno w pierwszym, jak i w drugim badaniu budżety czasu osób w średnim wieku wykazały istotny wzrost nakładów czasu na zajęcia związane z pra­cą (w porównaniu z osobami młodszymi). Analogiczne zjawi­sko nie wystąpiło wśród kobiet czynnych zawodowo; w tym bowiem przypadku zmiana struktury pdlegała na wzroście czę­stości realizacji zajęć obowiązkowych oraz równoległym wzro­ście ilości przeznaczanego na nie czasu.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.