UWZGLĘDNIENIE OKOLICZNOŚCI

Uwzględnienie tej okoliczności zapewne zmieniłoby wyniki rachunku. Trzeba jednak zapisać na dobro’autora (i ze względu na wnioski, które sformułuję przy końcu tego ustępu, warto, zapamiętać), że kończy on ten swój wywód znamienną uwagą: „Ponieważ ta konkluzja różni się od stwierdzeń często spotykanych w innych podręcznikach, potrzebne są dal­sze badania empiryczne dla stwierdzenia, czy przyjęte założenia były słuszne” [Teichrow 1964, s. 48]. Ten sam autor zajmując się zaraz na następnej stronie ważnym te­matem „sprawności organizacyjnej” opiera swoje rozumowanie nie tylko na nadmiernym uproszczeniu modelu (w co już z braku miejsca nie wnikam), ale na nietrafnym poglądzie, jakoby czaj spędzany przez „ad­ministratorów” z ich bezpośrednimi przełożonymi (a więc głównie przyj­mowanie zleceń), z równorzędnymi pracownikami (realizowanie „więzi technicznej”) oraz z podwładnymi (czyli przede wszystkim kierowanie ni­mi i nadzorowanie ich) należało „uważać za nie bezpośrednio użyteczny” [tamie, s. 49], czyli jakoby te ich czynności nie wpływały bezpośrednio na sprawność ich działania jako administratorów.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.