UWAGA NA OGRANICZENIA

Do autorów takich należy m. in. belgijski socjolog, Claude Javeaux , który zwraca przede wtszystlkim uwagę na nastę­pujące ograniczenia badań budżetu czasu, a ściślej — poten­cjalne i najczęściej pojawiające się w praktyce obciążenia wskaź­nikowych funkcji danych z budżetów czasu:Respondenci muszą nazwać przejawy swo­jego zachowania i zaklasyfikować je do jakiejś — zazwyczaj szerszej kategorii zajęć. Zabieg ten — zwłaszcza w przypad­ku zachowań o charakterze intymnym lub zachowań nie apro­bowanych przez otoczenie społeczne respondenta — może być potencjalnym źródłem artefaktów.Subiektywne. Respondenci muszą ocenić czas trwania na­zwanych przez siebie zajęć. Subiektywna ocena upływu czasu za­leży w dużym stopniu od stosunku do wykonywanego zajęcia. Z reguły w przypadku zajęć dla respondenta nieatrakcyjnych pojawia się tendencja do przeceniania czasu trwania tych zajęć; trwają one w subiektywnym odczuciu dłużej niż w rzeczywi­stości.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.