UMOWNY CHARAKTER

Rozróżnienia te mają charakter umowny. Myślę jednak, że w ogólnej teorii organizacji są wygodne. Szczegóły w sprawie czte­rech pierwszych typów władzy — zob. [Zieleniewski 1967a, s. 392— 394], Trzeba się zaznajomić z tymi szczegółami, bo w literatu­rze przedmiotu można się spotkać ze stosowaniem wymienionych tam terminów w innym niż przyjęte tu znaczeniu. Tak na przy­kład w drugiej spośród zaleconych tu książek nie znajdziemy nie­których wymienionych przeze mnie typów kierowania (rządzenia ani egzekwowania roszczeń). Znajdziemy natomiast jako źródło władzy przemoc [Kurnal 1969], co zdaje się świadczyć, że kiero­wanie u tego autora nie ogranicza się do powodowania działania, lecz obejmuje powodowanie wszelkiego (nie tylko dowolnego!) zachowania się, odpowiada więc raczej temu, cośmy tu nazwali „oddziaływaniem” lub co nazywamy „sterowaniem”. Jako źródła władzy wymienia też autor to, że ktoś może być właścicielem in­nego człowieka (niewolnictwo), co w moim ujęciu sprowadza się do (zależnie od formacji społecznej) legalnego lub nielegalnego przymusu.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.