UCZESTNICTWO SPECJALISTÓW

Uczestnictwo specjalistów i rzeczoznawców w przygotowywa­niu elementów decyzji samo przez się sprawia, że uzyskują oni — chcąc nie chcąc, z wiedzą lub bez wiedzy osób formalnie za daną decyzję odpowiedzialnych — znaczny wpływ na kierunek decyzji. Przygotowując elementy decyzji sztaby rzeczoznawców muszą bo­wiem dokonywać selekcji wśród faktów i przedstawiają swemu przełożonemu te fakty, które im samym wydają się ważne, po­mijają zaś to, co uważają za nieistotne, a od doboru elementów decyzji zależy oczywiście jej treść.Jako jaskrawe przykłady można tu przytoczyć rolę „zauszni­ków” absolutnego monarchy lub dyktatora, wpływ wywiadu woj­skowego na decyzję dowódców itp.Drugi splot czynności kierownika i uczestników zespołu kie­rowniczego polega na tym, że kierownik „naradza” się ze swymi współpracownikami. Każdy z wezwanych do rady musi powziąć samodzielną decyz­ję i może przekonywać innych uczestników oraz kierownika zespo­łu o jej trafności.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.