TECHNIKA DOBORU PRÓBY

Jak miałem Okazję pisać w innym miejscu , rotacyjną tech­nikę ddboru próby można określić jako losowy proces elimina­cji niektórych (lub wszystkich) starszych elementóiw próby, za­stępowanych przez losowo dobierane elementy nowe . Techni­ka rotacyjna polega więc na zgodnym z pewnymi regułami ma­tematycznymi „rozrzucie” elementów próby w danym odcinku czasu, przy jednoczesnym zachowaniu specjalnych relacji mię­dzy tymi elementami.Rotacyjna meitoda doboru próby jest szczególnie korzytśftna w tych wszystkich przypadkach, gdy bada się zjawiska podle­gające sezonowym wahaniom bądź kiedy istnieją uzasadnione podejrzenia co do tego, że badane zjawisko może ulegać nieregu­larnym, nagłym zmianom w czasie, a wyniki badania pragnie się uogólnić na pewien dłuższy odcinek czasu.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.