SZCZEGÓLNIE UŻYTECZNY WYMIAR

Polityka społecznego może również interesować informacja, jak przedstawiają się zasoby czasu wolnego robotnic w naszyto kraju w porównaniu z czasem wolnym robotnic w Czechosło­wacji czy Francji, albo też jakie są wydaitiki czasu na dokształ­canie się wśród czynnych zawctfdowo w naszym kraju i w NRD. Słowem, formułowanie diagnoz w wymiarze międzynarodowym jest w istocie porównywaniem wartości empirycznych tego sa­mego wśkaźniika dla dwóch (lub więcej) krajów.Wymiarem szczególnie użytecznym dla polityki społecznej podporządkowanej wartościom egalitarnym jest klasowo-warstwowy wymiar diagnoz gospodarowania czasem. W tym przy­padku chodzi na przykład o informację, jaka jest różnica w ilo­ści czasu woilnego, jaką dysponują robotnice zatrudnione w sy­stemie wielozmianowym i — powiedzmy — pracownicy admi­nistracji, albo też na ile dłuższy jest czas pracy chłoporobotni­ków w porównaniu z robotnikami wielkoprzemysłowymi itp.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.