STYLE GOSPODAROWANIA CZASEM

Wspominałem także o wpływie stopnia urbanizacji na uprawiane style gospodarowania czasem. Te w dużej mierze hi­potetyczne twierdzenia należałoby poddać weryfikacji empirycz­nej. Dlatego też te dwa wymiary zostały dodatkowo włączone do analizy. Zanim przejdziemy do diagnozy stylów gospodarowania cza­sem w świetle wartości empirycznych wybranych wskaźników budżetu czasu, należy poświęcić kilka słów koncepcji, według której ta analiza będzie prowadzona.Wesołowski, formułując postulaty pod adresem socjologu struktur społecznych, słusznie zauważa, że badania uwzględ­niające problematykę zróżnicowań społecznych powinny obejmować nie tylko studia nad różnicami pomiędzy wyodręb­nionymi kategoriami społecznymi, ale również wewnętrzne zróż­nicowanie poszczególnych grup (kategorii społeczno-zawodowych -— czy szerzej — warstw i klas społecznych) . Postulat ten, przełożony na język analizy w niniejszym studium, oznacza, że cha­rakterystycznych odmienności w sposobach gospodarowania czasem należałaby poszukiwać nie tylko pomiędzy wyróżnionymi kategoriami społeczno-zawodowymi, ale również w ich obrę­bie.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.