STRUKTURA BUDŻETU

Z omówionych danych wyłania się ogólny i dość jeszcze nie­precyzyjny obraz pewnych zmian we wzorach gospodarowania czasem. Mężczyźni czynni zawodowo pracują na ogół dłużej — w porównaniu z sytuacją z końca lat sześćdziesiątych — i wię­cej też czaisu przeznaczają na wypoczynek. Mniej natomiast absorbują ich zajęcia obowiązkowe, a także zajęcia związane z zaspokajaniem potrzeb biologicznych. Struktura budżetu ozasu kobiet czynnych zawodowo wykazała w porównywanym okre­sie stosunkowo małe zmiany. Pewien wzrost udziału czasu wol­nego odbył się kosztem nieznacznego zmniejszenia udziału cza­su przeznaczanego na zajęcia obowiązkowe oraz zajęcia związa­ne z zaisipdkajaniem potrzeb biologicznych. Ogólnie jednak na­leży stwierdzić, iż struktura budżetu czasu w tej właśnie ka­tegorii respondentów okazała się najbardziej ustabilizowana.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.