STANDARDOWY WYWIAD

Standardowy wywiad indywidualny, przeprowadzony za pomocą skategoryzowanego kwestionariusza, zawierającego serię pytań typu: „Czy wykonywałeś zajęcia?” i jeśli tak, to „od kie­dy do kiedy?”Problemem różnie rozwiązywanym w różnych badaniach jest okres obserwacji budżetu czasu respondenta. Najkrótszym o- kresem obserwacji jest jedna doba. Rozwiązanie takie zastoso­wano zarówno w pierwszym, jak i w drugim badaniu przepro­wadzonym przez Główny Urząd Statystyczny, a także we wspo- imiianych już niejednokrotnie międzynarodowych badaniach po­równawczych. Z badań krajowych najdłuższym okresem obserwa­cji ijjeden miesiąc) charakteryzowały się studia nad budżetem cza­su kolejarzy, zrealizowane przez A. LuszniewiczaZastosowanie określonego okresu obserwacji ma z diagno­stycznego punktu widzenia swoje wady i zalety, których wy­ważenie stanowi podstawę decyzji badacza o przyjęciu konkret­nego rozwiązania. Jak pisze E. K. Scheuch: „im krótszy jest okres obserwacji, tym bardziej dokładne — lub przynajmniej tym bardziej kompletne będą odpowiedzi, a zarazem im krót­szy jest czas między rejestracją zdarzenia a jego wystąpieniem, tym niższe są straty z pcrwodu zapominania [. . .]

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.