SKUTEK DZIAŁAŃ

Powstaje wobec, tego problem, ja<k w świetle wybranych wskaźników egzogenieznych kształtują się społeczno-kulturowe Warunki zagospodarowania czaisu dyspozycyjnego. Odpowiednie dane na ten temat zawiera tab.Przytoczone w powyższej tablicy wskaźniki nie wyczerpują, mecz jasna, wszystkich zjawisk, które w istotny sposób rzutują np. bilans czasu populacji, a także na budżet czasu jednostki Wyfdaje się jednak, iż stanowią one dostateczną ilustrację pew­nych^ zjawisk społecznych, na podstawie których można formu­łować wnioski o zasadniczych tendencjach zimian w dominują­cych stylach gospodarowania czasem wolnym. skutkiem procesów industrializacyjnych i urbanizacyjnych, wzraista populacja osób utrzymujących się ze źródeł pozarolniczych, a więc populacja, której rytm życia podporządkowany jest zegarowi (czasowi mechanicznemu), a w niewielkilm tylko stopniu uzależniony jest od naturalnego rytmu przyrody („czaisu naturalnego”). Obserwujemy zatem wyraźny wzrost liczby osób żyjących w zurbanizowanym rytmie życia.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.