ROZPATRZENIE ZAGADNIENIA

Rozpatrując to zagadnienie ze względu na sprawność kierowa­nia, nie należy oczywiście formułować zadań lub instrukcji ani zbyt ogólnikowo, ani zbyt szczegółowo, lecz właśnie tak szczegó­łowo, jak to jest konieczne i zarazem wystarczające, aby dany podwładny w danej sytuacji mógł przyjąć do wykonania otrzy­mane zadanie.W praktyce przy formułowaniu zadań częściej grozi niedomiar szczegółowości niż jej nadmiar. Kierownik przekazujący kiero­wanemu zespołowi zadanie bywa często pod sugestią własnych przemyśleń i zapomina, że nie są one znane podwładnym. Bywa on także skłonny do zapominania o oczywistym fakcie, że pod­władni dysponują innymi niż on sam wiadomościami ogólnymi inaczej (z reguły bardziej szczegółowo, lecz w węższym wycin­ku) widzą sytuację. Zbyt ogólnie sformułowanemu zadaniu grozi wtedy, że nie zostanie zrozumiane. Natomiast przy formułowaniu instrukcji — szczególnie w wielkich instytucjach — bywa na od­wrót: nadmiar bardzo szczegółowych instrukcji może uniemożli­wić ich zapamiętanie, skłaniać do lekceważenia nawet tych, które zapamiętano, i zniechęcać do okazywania własnej inicjatywy.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.