ROLA KOMPUTERÓW

Ogromna większość autorów piszących na ten temat podziela te nadzieje. Powołując się na raport sporządzony w r. 1967 przez W. Knoxa, specjalnego doradcę Białego Domu, J. J. Servan- -Schreiber [1967, s. 106] sądzi, że komputer, który pierwotnie, przed kilku laty, był stosowany głównie do operacji buchalteryj- nych i rachunków, wkrótce już wniesie istotny wkład jako instru­ment przenoszenia informacji w całym tego słowa znaczeniu . Dla zilustrowania tych możliwości autor pisze: „oceniamy dzisiaj, że ogół informacji zgromadzonych we wszystkich bibliotekach świata reprezentuje milion miliardów znaków”, a „przemysł amerykań­ski zapowiada rzucenie wkrótce na rynek komputera-olbrzyma o  pamięci dostępnej bezpośrednio, która może objąć tysiąc mi­liardów znaków” [tamże, s. 107]. Rola komputerów w zakresie ułatwiania bieżących decyzji kie­rowniczych należy w chwili pisania tych słów (wiosna 1968 r.) jeszcze do przyszłości, choć być może w chwili ich czytania będzie już w niektórych krajach sprawą dnia codziennego. Postęp na tym polu jest bowiem niezmiernie szybki.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.