RODZAJE KIEROWANIA

Omawiając w ustępie (2.1.4.) różne współczesne ujęcia nauk o   organizacji wspomniałem, że przedmiotem badań teorii orga­nizacji i zarządzania są tylko instytucje „zarządzane” (w odróż­nieniu np. od „rządzonych”). Zapowiedziałem też w ustępie 4.1.2. przy sposobności przykładu typologii instytucji zarządzanych, ze­stawionej ze względu na przeważające ich cele końcowe, że zaj­miemy się jeszcze typologią „wyższego szczebla”, na którym obok instytucji zarządzanych znajdą się też instytucje innego rodza­ju — takie mianowicie, w których kierowanie opiera się na in­nych źródłach władzy niż „zarządzanie”. Czas zająć się tymi spra­wami.Władza — jako faktyczna możność powodowania, aby ludzie działali zgodnie z zamiarem tego, kto ma ją nad nimi i oparte na niej kierowanie ludźmi może mieć lóżne żródlą, Najważniej­sze z nich to: możność legalnego zastosowania przymusu lub przekonanie obywateli o legalności zarządzeń państwowych organów władzy, mówimy wtedy obrządzeniu” (są to przypadki takie, jak stosowanie się obywateli do ustaw, posłuszeństwo pracownika państwowego wobec zwierzchnika w urzędzie i obywatela wobec milicjanta itp.); własność zasobów niezbędnych kierowanym dla zdobywania środków do życia lub upoważnienie otrzymane od właściciela tych zasobów — to właśnie, według coraz powszechniej przyj­mującej się propozycji, zarządzanie.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.