PRZYTOCZONE USTALENIA

Przytoczone tutaj ustalenia diagnostyczne stanowią zachętę do formułowania wniosków o dynamicznym wzroście potrzeb za- spdkajanych poprzez aktywności wolnoczasowe. Świadczyłby o   tym wzrost ilości czasu wolnego w obrębie czynności głów­nych, a nade wszystko o wiele wyższy wzrost w obrąbie zajęć towarzyszących. W warunkach deficytu czasu wzrastający po­ziom potrzeb wypoczynkowych prowadzi do intensywniejszych poszukiwań możliwości ich zaspokojenia bez drastycznego na­ruszania dotychczasowej struktury budżetu czasu. Wyjściem w tej sytuacji jest taka organizacja zajęć, aby owe silniej rozbu­dzone potrzeby autoteliczne mieściły się w stopniu większym niż kiedykolwiek przedtem w warstwie zajęć towarzyszących. Dane empiryczne przemawiają za tym, iż respondenci korzy­stają z tej możliwości w coraz szerszym zakresie.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.