PRZEWIDYWANY SPADEK

Niemniej jednak przewidywany spadek nakładów czasu na naukę we wszystkich typach szkół jest wiarogodny, jeśli uwzglę­dni się następujące przesłanki (które były punktem wyjścia dla obliczenia tej prognozy): średni czas nauki w szkole zwiększy się w przeliczeniu na jedną osobę w wieku sżkolnym (co wynika z założenia, ze w odniesieniu do populacji w wieku sżkolnym 100°/o osób obję­tych będzie nauczaniem na poziomie średnim oraz — na pozio­mie wyższym — 33o osób w wieku 18 — 24 lata oraz 10°/o osób w wieku 25 — 29 lat); przyjęte założenia należałoby ocenić ja­ko optymistyczne, bowiem wynilka z nich, że po ukończeniu szkoły średniej kontynuorwać będzie naukę w szkołach wyższych aż 1,6 min osób w roku 2000 — w porównaniu z 0,4 min osób w roku 1970. W przewidywaniach przyjęto zatem czterokrotny wzrost liczby osób uczęszczających na wyższą uczelnię w okre­sie 1970-2000.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.