PRZEDSTAWICIELE INTELIGENCJI

Przedstawiciele inteligencji nietechnicznej — w porównaniu z przedstawicielami inteligencji technicznej — nieco mniej cza­isu przeznaczają na pracę zawodową, dysponują mniejszą ilością czasu wolnego, a jednocześnie wyraźnie więcej czasu pochłaniają im zajęcia związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, a taikże wyraźnie większe są w tej kategorii nakłady czasu na naulkę i samokształcenie. Zwiększony w budżetach czasu inteli­gencji nietechnicznej Udział zajęć domowych i wiążące się z nim ograniczenie czasu wodnego należy, jak sądzę, przypisać fakto­wi nierównomiernego udziału w dwóch porównywanych kate­goriach społeczno-zawodowych mężczyzn i kobiet. Odsetek tych ostatnich jest wśród inteligencji technicznej znacznie niższy niż wśród inteligencji nietechnicznej. Nie wydaje się jednak, aby ten sam czynnik decydował o zaobserwowanych różnicach w za­kresie nakładów czasu na naukę i samokształcenie.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.