POZIOM WYKSZTAŁCENIA

Formułowano też tezy o wpływie poziomu wykształcenia (i łączących się z tym kwalifikacji za­wodowych) na kształtowanie się partnerskich stosunków w ro­dzinie, na stopniowe zanikanie — w miarę wzrostu poziomu wykształcenia — różnic między „męskim” a „kobiecym” stylem gospodarowania czasem. Przytoczone tutaj dane potwierdzają sformułowane wcześniej założenia, ale zarazem rzucają nowe światło na związki między poziomem uzyskanego wykształcenia a stylem gospodarowania czasem.Najbardziej charakterystyczny wydaje się fakt, iż wśród męż­czyzn osoby z wykształceniem wyższym (przeznaczają mniej cza­su na pracę zawodową niż osoby z wykształceniem niepełnym podstawowym (spadek o 12°/o), natomiast (wśród kobiet obser­wuje się Odwrotną tendencję; kobiety z wykształceniem wyż­szym (przeznaczają na ipracę zawodową 512% więcej czasu niż kobiety iz wykształceniem niepełnym podstawowym.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.