POWAŻNY MANKAMENT

Najpoważniejszym mankamentem tego typu definicji jest to, ze w różnych badaniach operacyjne zastosowanie pojęcia „cza­su wolnego” (lub jakiegokolwiek innego ogólnego pojęcia ozna­czającego pewną względnie jednorodną kategorię zajęć) charak­teryzuje się niejednakowymi zakresami logicznymi, czyli — za­wiera niejednakowe agregaty zajęć. Kwestia ta jawi się ze szcze­gólną ostrością w przypadku badań porównawczych, które sta­nowią bardzo cenne narzędzie diagnostyczne dla polityki spo­łecznej. Wyłania się wobec tego problem nadania takiego teoretycz­nego znaczenia podstawowym elementom budżetu czaisu, które to znaczenie korespondowałoby z aksjologiczną perspektywą po­lityki społecznej. Prześledźmy to zagadnienie na przykładzie „wolnego czasu”, choć w równej mierze dotyczy ono (pozosta­łych elementów budżetu czasu.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.