POTENCJAŁ LUDZKIEJ PRACY

Zarazem jednak potencjał ludzkiej pracy, wyrażany bezwzględną liczbą godzin przeznaczanych przez społeczeństwo na ten rodzaj zajęć, dopiero w ostatnim ćwierć­wieczu wyraźnie wzrośnie. W 1931 r. wydatkowano bowiem na pracę łącznie 43,2 mld godzin, w 1070 r. 43 mld godzin, zaś w roku 2000 — 46,4 mld godzin.Warto dla porównania podać, że według szacunków socjo­logów amerykańskich w USA już w latach pięćdziesiątych na­kłady czasu na pracę stanowiły 10 ogólnego funduszu czasu społeczeństwa i według przewidywań udział tych nakładów ma w roku 2000 zmaleć do 7. A więc społeczeństwo polskie prze­znacza na pracę relatywnie większą część swojego funduszu cza­su niż społeczeństwo amerykańskie i stan taki utrzyma się co najmniej przez najbliższe dwie dekaay. Sytuacja ta jest przede wszystkim Skutkiem różnic w wydajności pracy, a co za tym idae — stopniem zaawansowania procesu skracania czasu pracy, który w Polsce postępuje znaczenie wolniej niż w USA.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.