POSZCZEGÓLNE BUDŻETY

Jak bowiem wiadomo, poszczególne budżety czasu różnią się od siebie jedynie wewnętrzną strukturą, ponieważ ogólne nakłady czasu są dla wszystkich ludzi wielkością stałą. Wielu autorów stoi na stanowisku, że czynnikiem decydującym o ocenie kon­kretnego budżetu czasu w kategoriach użytecznych dla poli­tyki społecznej jest wymiar czasu wolnego . Pogląd ten podziela także A. Tymowski, który stwierdza: „Na obecnym etapie na­szej wiedzy o budżecie czasu można go analizować według czasu,, którym zainteresowany dowolnie dysponuje. Można więc, za­łożyć, że w tych samych warunkach i przy tych samych innych elementach charakteryzujących gospodarstwo domowe (np. licz­ba osób w rodzinie, ich wiek, miejsce zamieszkania) czas wol­ny, jakim dysponują członkowie gospodarstwa, jest jednym ze wskaźnikólw stopy życiowej; zwiększanie się go przy innych danych niezmiennych wskazuje na poiprawę warunków bytu” .

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.