PORÓWNANIE WYNIKÓW

Porównania wyników obu badań Skłaniają ponadto do wniosku, iż obecnie — w po­równaniu z końcem lat sześćdziesiątych — obie krzywe nieco zbliżyły się do siebie (z wyjątkiem najniższej kategorii wieku
respondewtek), co oznacza, że w populacji kobiet biernych za­wodowo średnie nakłady czasu na obowiązki domowe uległy pewnemu ograniczeniu na rzecz niewielkiego wzrostu czasu wol­nego.Jak już wspominano, zajęcia wypełniające budżet czasu wy­stępować mogą w dwojakiej roli: jako czynność główna lub ja­ko czynność towarzysząca. Podział ten jest w niektórych przy­padkach cokolwiek sztuczny, miimo iż decyzję o tym, które ze wispółwystępujących zajęć jest główne, a które towarzyszące, podejmowali sami respondenci (regułę tę konsekwentnie stoso­wano w obu badaniach GUS).

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.