PORÓWNANIE TYPÓW

Wcześniejsze badania budżetu czasu wykazały, iż struk­tura dobowego budżetu czasu szczególnie wyraźnie różnicuje się pod wpływem dwóch zmiennych: płci oraz faktu aktywności bądź bierności zawodowej. Płeć respondentów jest w tyim kon­tekście traktowana jako wskaźnik stopnia zróżnicowania zacho­wań, wynikającego z odmienności społecznej roli kobiety i męż­czyzny w obrębie gospodarstwa domowego. W modelu trady­cyjnym domeną mężczyzny były zajęcia związane z pracą za­robkową, zaś domeną kobiety — zajęcia obowiązkowe, wynika­jące z prowadzenia gospodarstwa domowego (zakupy, sprzątanie, przygotowywanie posiłków itp.). Jednalk wzrost aktywności za­wodowej kolbiet spowodował, że w ich budżetach czasu coraz częściej pojawiały się zajęcia związane z wykonywaniem pracy zarobkowej.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.