PODLEGANIE BADANIU

Wprawdzie badaniu podlega tutaj tylko jeden wymiar tej rze­czywistości, a mianowicie wymiar czasowy, ale zarazem dane na ten temat traktuje się zazwyczaj jako wskaźniki petwnych szerszych zjawisk. W niniejszym opracowaniu dane z budżetu czasu są traktowane jako wskaźniki zachowań społecznych czło­wieka; zachowań, które z kolei odzwierciedlają dążenie człowie­ka do zaspokojenia Określonych potrzeb. Wymiar czasowy zaspokajania różnorodnych potrzeb warun­kowany jest pewnymi czynnikami zewnętrznymi, które kształ­tują strukturę budżetu czasu człowieka. Do czynników takich należałoby zaliczyć w pierwszym rzędzie wymiar czasu pracy, liczbę dni wolnych od pracy, a także sposób organizacji czasu pracy, a więc cały kompleks spraw związanych z uprawianiem pracy zawodowej.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.