PODJĘCIE DZIAŁAŃ

Z przedstawianego tu szacunkowego bilansu czasu społeczeń­stwa polskiego wynika, że już Obecnie potencjał czasu dyspozy­cyjnego ludności jest jedną z najpoważniejszych pozycji w glo­balnym bilansie czasu, zaś w perspektywie roku 2000 nastąpi dalszy jego wzrost. Warto jednak dla porównania podać, że we­dług szacunków cytowanych już socjologów amerykańskich w 1950 r. czas dyspozycyjny społeczeństwa amerykańskiego sta­nowił 45% ogólnego funduszu czasu, a według prognoz w róku 2000 ma wzrosnąć do 47%. A zatem w roku 2000 nastąpi pew­ne zmniejszenie różnicy miedzy obu porównywanymi krajami, choć nadal będzie ona znaczna.Niemniej jednak już teraz należałoby podjąć działania, zmie­rzające do stworzenia takich warunków, w których wykorzysta­nie owego ogromnego potencjału czaisu dyspozycyjnego byłoby najbliższe dążeniom i potrzebom ludzkim.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.