PODEJŚCIE DO ZAGADNIENIA

Do zagadnienia tego można podejść w dwojaki sposób. Po pierwsze, od strony znaczenia, jakie konkretny człowiek w okre­ślonej sytuacji przypisuje poszczególnym zajęciom. Po wtóre, od strony znaczenia, jakie badacz przypisuje poszczególnym za­jęciom na podstawie przesłanek teoretycznych przyjętych dla danego badania.W tym drugim przypadku badacz podejmuje próbę odebra­nia poszczególnym zajęciom ich potocznych znaczeń i określenia ich znaczeniami wywodzącymi się z założeń teoretycznych. Prze­śledźmy ten problem na przykładzie jednej z najbardziej kon­trowersyjnych kategorii budżetu czasu, a mianowicie — czasu wolnego.Czas wolny doczekał się dość obfitej literatury. Wielość po­dejść, a także interdyscyplinarny charakter przeważającej czę­ści studiów spowodowały, że stosowana terminologia daleka jest od precyzji pożądanej w badaniach naukowych.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.