OZNACZENIE MIERNIKA

Miernik oznaczony numerem 3 informuje o proporcji, osób wykonujących określone zajęcie, natomiast miernik numer 4 informuje o przeciętnym czasie trwania Określonego zajęcia w przeliczeniu na jedną osobę to zajęcie wykonującą. Z kole: miernik numer 5 informuje o przeciętnej liczbie wystąpień da­nego zajęcia w budżecie czasu osób to zajęcie wykonujących, zaś za pomocą miernika numer 6 dokonuje się pomiaru przecięt­nego czasu trwania danego zajęcia wykonywanego w sposób nie­przerwany. W następnej części niniejszej pracy, zawierającej elementy diagnozy opierającej się na estymacji bilansu czasu oraz bada­niach budżetu czasu, przeważająca część tych mierników znajdzie zastosowanie.Niniejszy rozdział zapoczątkowuje diagnostyczną część pra­cy. Dorobek badań krajowych, a zwłaszcza rezultaty dwóch ma­sowych badań budżetu czasu przeprowadzonych przez GUS, można uznać za dostateczną podstawą do formułowania wnio­sków diagnostycznych o wzorach gospodarowania czasom w na­szym społeczeństwie i ich relacji do założeń polityki społecznej.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.