OKOLICZNOŚCI DZIAŁANIA

Niekiedy takie szczegółowe programowanie określające każdy najdrobniejszy ruch jest istotnie nieuniknione, mianowicie w da­leko zaawansowanych strukturach technicznych (4.3.3.). Przykła­dem może tu być precyzyjna współpraca zespołu lekarzy i pie­lęgniarek wykonujących skomplikowaną operację chirurgiczną według z góry szczegółowo obmyślonego i wypróbowanego pro­gramu. Na pozór informowanie podwładnych o celu ich działania jest tu zbędne: byk robili to, co im kazano, i tak jak im kazano — cel zostanie osiągnięty. Jest to jednak złudzenie. Okoliczności dzia­łania zawsze mogą ulec nieprzewidzianym zmianom. Przykład operacji lekarskiej dobrze to ilustruje. Nawet jeśli niektóre możli­we zmiany uwzględniono w programie wyznaczając w nich alter­natywne sposoby działania zależnie od stwierdzonych parametrów, nie da się przewidzieć wszystkich możliwości i nie ma sensu re­zygnować z tej właściwości rozumnego podmiotu działającego (którym człowiek jest a maszyna nie jest), że w nieprzewidzia­nych sytuacjach dostosuje swoje działanie do celu — jeśli go zna.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.